Contact

Als u vragen heeft over ons koor Feelin’ Good of over onze optredens, neem dan contact op met een van de bestuursleden of vul het onderstaande contactformulier volledig in.


Aanmelden van een nieuw lid.

Door op onderstaande ‘link” te klikken kan ons inschrijfformulier met bijbehorende incassomachtiging (Word-document) afgedrukt worden.
Na invulling en ondertekening kan dit document opgestuurd worden naar:

Riky Willems
riky.willems@koorfeelingood.nl

Inschrijfformulier

Privacy Reglement